Selecteer een pagina

ZORGBUREAU HOMECARE

Verantwoord en veilig wonen in Den Haag en omstreken

Onze belofte: “we zijn professioneel, deskundig en betrouwbaar. Wij bieden maatwerk waar nodig en hebben oog voor het welzijn van onze cliënten en zorgverleners”.

Professioneel: we verrichten onze zorgverlening op een serieuze en integere wijze
Deskundig: we hebben veel kennis en zijn vakbekwaam
Betrouwbaar: we leveren onze zorg altijd en op tijd
Welzijn: we verlenen maatwerk ten behoeve van de levenskwaliteit van onze cliënten

Zorgbureau HomeCare heeft veel ervaring in het leveren van verschillende soorten zorg in de thuissituatie. Omdat u zelf het beste weet welke knelpunten u in het dagelijks leven ervaart, kunnen wij u (in samenspraak) voorzien van de benodigde kwalitatieve, persoonsgerichte en liefdevolle zorg en ondersteuning.

Wij bieden passende zorg aan een ieder ongeacht de leeftijd, achtergrond en geloofsovertuiging.

Onze diensten:

 – Persoonlijke verzorging

– Verpleging

– Ondersteunende begeleiding

– Huishoudelijke ondersteuning

– Palliatieve (terminale) zorg

Persoonlijke verzorging en verpleging

Helaas kunnen wij mensen soms door ziekten en/of gebreken niet meer in ons eigen zorgbehoefte voorzien. Wij hebben dan hulp nodig van zorgverleners die ‘het zorgen’ als hun roeping zien.

Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende begeleiding is gericht op zoveel mogelijk verkrijgen en behouden van uw zelfstandigheid in het dagelijks leven. Voor iedereen is het belangrijk om contact te blijven houden met de naasten (familie, vrienden, kennissen, buren, wijkbewoners, etc).

Huishoudelijke ondersteuning

Indien de Gemeente vanuit de WMO ‘Hulp in het huishouden’ indiceert, kunnen onze medewerkers deze voor u uitvoeren. De werkzaamheden van een huishoudelijke hulp bestaan veelal uit schoonmaken en opruimen.

Palliatieve (terminale) zorg

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatieve zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te behouden in de laatste maanden van het leven.

Onze missie is helder:

‘SAMEN LANGER ZELFREDZAAM’

 

Naast het bevorderen van uw zelfredzaamheid zijn onze speerpunten:

  • – Voorkomen van vereenzaming
  • – Bevorderen van de kwaliteit van uw leven
  • – Bevorderen van een zinvolle dagbesteding middels bewegen en activeren
1: Gezamenlijk doel

Wij hebben een gezamenlijk doel. Het doel is berust op het zo lang mogelijk verantwoord zelfredzaam blijven in de thuissituatie.

2: vertrouwen en continuiteit

Vertrouwen! Voor Zorgbureau HomeCare is dit erg belangrijk, immers onze medewerkers leveren zorg in uw vertrouwde omgeving. Een vertrouwensrelatie is wat ons betreft essentieel!

3: GEDIPLOMEERDE en vaste medewerkers

Wij werken alleen met ervaren gediplomeerde medewerkers. U heeft altijd een (of meerdere) vaste medewerker(s) door wie u wordt verzorgd/ondersteund.

4: Kwaliteit

Kwaliteit is een combinatie van een duidelijke filosofie, toegewijde/betrouwbare mensen en hard werken. Kwaliteit is niet alleen iets concreets, maar kan ook zeker een emotionele aard hebben. Bij Zorgbureau HomeCare ligt de focus op het voldoen en overtreffen van uw verwachtingen.

5: Evaluatie

Samen met uw zorgverlener evalueert u wekelijks de verleende zorg en passen wij deze aan op uw verzoek.